- Kontakt podaci -
 
  Telefoni:        e-mail:
     phone/fax:  ++387 (0)32 881 774                   dragan.trogrlic@tel.net.ba    
     mob:           ++387 (0)61 461 517      
  Preparati Ive i Dragana Trogrlića se mogu nabaviti jedino preko Dren doo. Žepče     
         

 

 

 

      Rak pankreasa ( gušterače ) jedan je od najzloćudnijih tumora uopšte. U SAD od ovog tumora godišnje oboli oko 36 000 , a umre oko 30 000 ljudi. Obolijeva oko 13 ljudi na 100 000 stanovnika, tako da se u BiH svake godine može očekivati oko 400-450 novih slučajeva ( tačnih podataka nema ). Petogodišnje preživljavanje oboljelih je 1%. Prosjek preživljavanja od postavljene dijagnoze je 4-6 mjeseci i tek svaki četvrti oboljeli doživi godinu dana nakon što mu se dijagnosticira rak gušterače. Ovaj zloćudni tumor pokazuje otpornost na postojeće biološke lijekove ( Avastin ), kao i na većinu citostatika koji se koriste kod ostalih tumora probanih organa. U toku su istraživanja novih bioloških lijekova, kao i učinkovitost imunološke terapije vakcinom GV 1001 koja bi trebala da poboljša imuni odgovor na stanice raka gušterače. Kako se radi o tumoru kod kojeg se broj oboljelih gotovo poklapa sa brojem umrlih, mislimo da je čitaocima najvažnije ukazati na faktore rizika koji dovode do pojave raka pankreasa.

Kompletan članak možete otvoriti klikom na link Otvori PDF.
dren